Normele metodologice generale - mai 2021

26.05.2021

Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

In Monitorul Oficial au fost publicate:

Modificarea anexei nr. 1 la OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu. Actul normativ modifică o serie de prevederi cuprinse în Anexa nr. 1 la OMFP nr. 923/2014 - Norme metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, respectiv:

  • precizări cu privire la exercitarea vizei de control financiar preventiv în formă olografă prin utilizarea semnăturii olografe și a ștampilei, precum și în formă electronică asupra documentelor emise în format electronic, prin utilizarea semnăturii electronice calificate, care trebuie să conțină și toate informațiile cuprinse în sigiliul personal utilizat la exercitarea olografă a vizei, respectiv ștampila;
  • condițiile minimale pe care trebuie să le îndeplinească proiectele de operațiuni și documentele justificative, astfel încât viza să fie exercitată în formă electronică;
  • ținerea și completarea registrului privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv, în formă electronică;
  • prevederi cu privire la modalitatea de comunicare a unui refuz de viză, însoțit de actele justificative, în cazul documentelor electronice;
  • stabilirea condițiilor în care, prin normele metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu, conducătorii entităților publice să poată dispune ca viza de control financiar preventiv propriu să fie acordată prin aplicarea sigiliului personal și semnăturii pe toate exemplarele operațiunii. Din Revista online Magazine CECAR