Formulare de înregistrare fiscală a contribuabililor noiembrie 2021

09.11.2021

Ghid prezintarea actelor necesare contribuabililor pentru a obține diverse categorii de documente, autorizații și alte înscrisuri eliberate de organul fiscal. Astfel, ghidul cuprinde documentația ce trebuie completată, depusă sau prezentată în vederea soluționării celor mai frecvente solicitări ale următoarelor categorii de contribuabili:

- persoane fizice;

- persoane fizice autorizate care desfășoară activități economice în mod independent sau persoane fizice care exercită profesii liberale, precum și asocierile și alte entități fără personalitate juridică.

Accesati site ANAF