Caracteristici Contabilitatii financiare

04.09.2021

Caracteristici Contabilitatii financiare:

a) se bazeaza pe norme unitare de organizare si conducere

b) este obligatorie pentru toate unitatile patrimoniale

c) ofera informatii actionarilor/asociatilor, managerilor, clientilor etc.

d) are ca obiect principal realizarea situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei si a performantelor financiare, a fluxurilor de trezorerie etc. (art.1 din Legea contabilitatii 82 /1992, republicata)

Procedee specifice contabilităţii:

Bilanţul. Este un tablou sintetic prin care se identifică situaţia patrmoniului, la un moment dat, evidenţiindu-se relaţiile de echilibru dintre mijloacele economice şi sursele de finanţare a acestora.

Contul. Permite înregistrarea cronologică, gruparea şi sistematizarea datelor privind fiecare element al patrimoniului, atât însituaţia sa iniţială, cât şi în dinamică.

Balanţa de verificare. Centralizează întreaga activitate a agentului economic dintr-o perioadă de gestiune, prin preluarea datelor din toate conturile, facând posibilă şi verificarea corectitudinii înregistrărilor din conturi.

Contabilitatea intreprinderii (firmei) se organizeaza la nivelul intreprinderilor care produc bunuri, executa lucrari, presteaza servicii.

Contabilitatea firmei (intreprinderii) este organizata in România in dublu circuit, si anume:

1.Contabilitatea financiara are un caracter unitar pentru toti agentii economici, se organizeaza pe baza unor norme elaborate de Ministerul Finantelor. Contabilitatea financiara are drept obiect urmarirea, controlul si prezentarea fidela a patrimoniului, in ansamblu si pe structura, a situatiei financiare si rezultatului exercitiului, prin intermediul documentelor de sinteza, in scopul furnizarii informatiilor necesare elaborarii deciziilor economice. Contabilitatea financiara furnizeaza informații atât pentru managerii unitatii patrimoniale cât si pentru asociati, actionari, furnizori, clienti, banci, bugetul statului, salariati.

2.Contabilitatea interna de gestiune are ca scop gestiunea interna a unitatii, calcularea costurilor de productie, stabilirea rentabilitatii pe produse, lucrari, servicii, intocmirea bugetelor pe feluri de activitati, furnizarea de informatii necesare in procesul decizional.