Calendarul fiscal al lunii ianuarie 2021

25.01.2021

Va prezentam o lista cu declaratiile care se vor depune in aceasta luna. Lista cu declaratiile care se vor depune in aceasta luna ianuarie 2021

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta. Atentie la plata impozitului pe dividendele repartizate in 2020 dar neplatite pana la final de an.

094

Se depune de :
-platitorii de TVA trimestrial în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro.
-platitorii de TVA aflati în situaţia prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal, respectiv persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenţi au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi nu au depăşit plafonul de 100.000 euro.

Declaratia 100 - se depune pentru obligatiile de plata la bugetul de sta

112

Declaratia privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

300, 301, 307, 390

Declaratiile de TVA

-Pentru intrarea prin opțiune în sistem: până pe 25 ianuarie, persoanele care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depășește plafonul și nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent;

097

- pentru ieșirea din sistem - până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depășit plafonul.