CONTABILITATE SI AUDIT FINANCIAR

Personalizate.Rapide.Efective

Expertiza contabila

 • Organizarea si evaluarea contabilitatii
 • Intocmirea bilanturilor
 • Analiza modului de functionare a intreprinderilor
 • Consultanta fiscala

Contabilitate

 • Tinerea contabilitatii
 • Salarizare
 • Intocmirea declaratiilor fiscale
 • Reporting
 • Analiza rentabilitatii

Asistenta contabila

 • Tinerea contabilitatii firmei romanesti
 • Reporting catre firma mama sau actionari

Fiecare operaţiune economică este perfectată printr-un document corespunzător care serveşte drept bază pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate şi, prin urmare, îndeplineşte rolul de impuls care confirmă începutul informaţiei contabile. Pentru contabil trebuie să devină regulă maxima "nu există document - nu există înregistrare".

Documentele constituie suportul material principal al datelor privitoare la operatii economice cu ajutorul carora se realizeaza:

 • consemnarea informatiilor
 • culegerea datelor
 • prelucrarea datelor sau a informatiilor
 • circulatia datelor
 • sintetizarea informatiilor contabile
 • pastrarea (arhivarea) datelor
Documente justificative - sunt documentele primare ce se întocmesc la locul şi în momentul înfăptuirii operaţiei economice. Ele stau la baza înregistrărilor contabile. Au formă de imprimate tipizate. Exemplu: Bon de primire, Bon de consum, Factură fiscală, Dispoziţia de casă, Stat de plată etc.
 • Registre contabile - sunt registrele ce consemnează operaţiile economice în conturi, cu ajutorul formulelor contabile. Exemplu: Jurnalul de înregistrări cronologice, Registrul Cartea Mare.
 • Documente de sinteză şi raportare - sunt documente prin care se centralizează şi se transmit informaţiile sintetice către utilizatorii interni si externi. Exemplu: Bilanţul contabil, Contul de profit si pierderi, Notele explicative.