Blogul lui Diana

Fără ordine, există haos.

Contabilitatea periodica

Se refera la lucrari contabile efectuate la incheierea exercitiului financiar, moment in care se intocmesc lucrari de sinteza, centralizatoare, cum sunt bilantul contabil, situatia patrimoniului, contul de profit si pierdere. Lucrarile de sinteza se intocmesc la anumite termene, pe baza datelor din contabilitatea curenta care sunt prelucrate conform instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor.Lucrarile contabile periodice (de sinteza) satisfac nevoile de informare ale agentului economic sau institutiei publice si reprezinta totodata raportari catre Directiile Judetene ale Finantelor Publice sau conducerea departamentelor si ministerelor. Pe baza lucrarilor contabile periodice, sunt efectuate analize complexe si se elaboreaza decizii importante atât la nivel microeconomic cât si la nivel macroeconomic.

Sistemul One Stop Shop- OSS

Blogul lui Diana

In conformitate cu prevederile Directivei TVA nr.112/2006 referitoare la implementarea "pachetului TVA privind comertul electronic", de la data de 1 iulie 2021 intregul sistem OSS va deveni operational, facilitand companiilor declararea electronica si plata taxei pe valoarea adaugata (TVA)

Conform unui comunicat de presa ANAF, utilizarea sistemului este optionala, simplificarea constand in faptul ca sistemul ofera oportunitatea ca respectivele companii sa nu se mai inregistreze si sa declare TVA in fiecare dintre statele membre UE in care datoareaza TVA, dar sa beneficieze de servicii electronice pentru indeplinirea acestor obligatii prin intermediul Statului Membru de identificare.

Informatii complete

Balanța contabilă este documentul contabil în baza căruia se controlează corectitudinea înregistrărilor, concordanța dintre conturile sintetice și analitice și se analizează și sintetizează activitatea economică. Cu ajutorul balanței contabile se identifică mai multe tipuri de erori: de înregistrare a documentelor primare, de închidere a...

Prin intermediul acestui serviciu, contribuabilii se pot programa online pentru intalnirea cu un inspector fiscal.